Project Description

“Mogucnost”/Möjligheter/Possibilities

Client: Art89 Television

Director: Tord Danielsson

A short film about the nonsensical war.

Mogucnost är en film som fångar krigets meningslöshet i ett kort ögonblick. Men det är också en film om ett möte mellan två människor i en fruktansvärd situation. Där livet och döden kokas ner till en cynisk slutsats.