Project Description

Gud & Big Bang

Svenska Kyrkan

Client: Rallarsving

Director/Producer: Helena Brunkman

Photo: Mats Strömqvist

Sound: Marie-Louise Nilebrink

Lenght: 33 min

Hur kan man tro på Gud när naturvetenskapen ständige hittar naturliga förklaringar till allt och dessutom har börjat spekulera i ett multiversa? Vad är egentligen Gud och varför finns det människor som tror?